ammonium ammoniac nitriet nitraat

Hier komen allerhande studies of verklaringen neer, al dan niet op wetenschappelijke basis
Gebruikersavatar
EG
Berichten: 2808
Lid geworden op: 22 sep 2007, 22:55
Contacteer:

ammonium ammoniac nitriet nitraat

Bericht door EG »
De scheikunde van het vijverwater

Wat is de chemie van het vijverwater, wat zit erin, Wat is goed en wat is slecht? Wat kan eraan gedaan worden?
Wanneer wij het hebben over een bio-filter moeten wij eigenlijk spreken van een
bio-converter. De activiteit van de bio-converter haalt het materiaal niet uit het water zoals een mechanische filter maar zet het materiaal om in andere en minder gevaarlijke stoffen voor de vissen.
Wanneer je vissen uitzet in het water van de vijver is het niet voldoende om ze eten te geven maar moet je ook waken over de kwaliteit van het water.Metingen van een gezonde vijver kunnen om de maand geschieden . Bij problemen om de week en indien nodig iedere dag.Het is zeer belangrijk om de juiste hoeveelheid water van vijver en filter te kennen om de juiste hoeveelheden van de nodige stoffen te kunnen berekenen. Een over -of onderbehandeling van de vijver kan meer nadelen dan voordelen hebben voor de vissen.Verwar waterkwaliteit niet met waterhelderheid. Kristalhelder water kan stoffen bevatten die dodelijk zijn voor de vissen terwijl groen water door een sterke algengroei gezond kan zijn voor de vissen.Een vijver met een bio-converter en gevuld met koi is een eerder complex zelfonderhoudend ecologisch systeemIeder onderdeel van het systeem heeft de andere nodig om te overleven.
De basis:
Afvalstoffen van de vissen en planten worden door schimmels en planten omgezet tot ammoniakcomponenten. Deze stoffen zijn schadelijk voor de vissen maar een gezonde
bio-converter bevolkt met kolonies van bacteriën consumeren deze ammoniak en zetten ze om in nitriet. Deze stof is op zijn beurt ook weer schadelijk voor de vissen. Maar weer andere bacteriën zetten de nitrieten om in nitraten. Deze zijn niet toxisch voor de vissen en worden door planten en algen als voedsel gebruikt. Op hun beurt eten de vissen de planten, en de cyclus is rond.Deze bacteriën hebben bij het omzettingsproces zuurstof nodig en worden daarom aeroob genoemd.

Ammoniak

Ammoniak NH3(gemeten per ppm (aantal deeltjes per miljoen)) is de eerste meting om de gezondheid van de bio-converter te bepalen Ammoniak mag niet gedetecteerd kunnen worden in een vijver met een gezonde bio-converter De ideale meting van het ammoniakgehalte in de vijver =0 .Wanneer ammoniak in water is opgelost ,is het gedeeltelijk geïoniseerd. De hoeveelheid geïoniseerde ammoniak is afhankelijk van de temperatuur en het niveau van de ph. Als de ph stijgt en de temperatuur daalt vermindert de ionisatie van de ammoniac en verhoogt de toxiciteit van het water.(Geïoniseerde ammoniak,ammonium is niet toxisch voor de vissen.)
Vb.:Bij 22.5 ° C met ph van 7 verdragen de koi’s een ammoniakgehalte van 1 ppm gedurende een max. 1 dag.Voor een ph van 6 zelfs tot 10 ppm .Daarentegen bij een ph van 8 kan zelfs 0.1 ppm dodelijk zijn voor de vissen.
Iedere vijver bevat een residu van ammoniak .De converter vernietigt niet alle ammoniak bij de eerste doorstroming en daarnaast wordt er constant nieuwe ammoniak aangemaakt.De hoeveelheid residuele ammoniak is afhankelijk van: De hoeveelheid vissen in de vijver, de effectiviteit van de bio-converter en de snelheid van de waterdoorstroming door het filter.Het residu mag niet detecteerbaar zijn door de voorhanden zijnde testkits.
Effecten:
Ammoniak blokkeert het zuurstoftransport van de kieuwen naar het bloed.Dit kan kieuwschade veroorzaken op korte en lange termijn.Vissen die lijden aan ammoniakvergiftiging zijn stuntelig en happen naar lucht aan de oppervlakte.

De oorzaak van ammoniak.
Ammoniak is een gas dat door de kieuwen van de vissen wordt uitgestoten als metabolisch afval van de vertering van proteïnes. Daarnaast is het ook afkomstig (in mindere mate) van bacteriële actie door de afbraak van vast en vloeibaar afval.

Controle.
Ammoniak wordt verwijderd door de bacteriële werking van de bio-filter en gedeeltelijk door algen en planten. Een belangrijk deel van deze werking heeft plaats op de wanden, in de buizen en in de bio-converter. Het ammoniakgehalte kan plots stijgen door een toevoeging van een belangrijke hoeveelheid vissen.Dit kan duren tot de bio-converter de tijd heeft gekregen om meer bacteriën aan te maken.De visactiviteit bij verwarming van het water stijgt sneller dan de aanmaak van de bacteriën. Een bio-converter kan ook verstopt geraken waardoor de effectiviteit vermindert. Ook daardoor kan het ommoniakgehalte vermeerderen.

Behandeling.
Chemische behandeling is mogelijk. De meeste behandelingen zijn gebaseerd op basis van formaldehyde.Deze verandert de vorm van ammoniak in onschuldige componenten die voor de vissen onschadelijk zijn.De stoffen worden niet verwijder uit de vijver zoals bij de bio-converter. Deze behandeling kan alleen toegepast worden in de hoogste nood.
Als ammoniak gedetecteerd wordt het volgende ondernemen:
1 Supplementaire luchttoevoer
2 Stop het voeden van de vissen.(eveneens toe te passen bij ingebruikname van een nieuwe bio-converter.
3 Bio-converter controleren of hij nog goed werkt en eventueel reinigen
4 Waterverversen
5 Bij niveau’s van 2.5 ppm de vissen verwijderen.
6 Bij ingebruikname de eventuele UV-lamp uitschakelen
7 Hertesten van het water om de 24 uur.

Nitriet

NO2-N is de tweede meting om de gezondheid van het water te controleren.Normale meting van nitriet = 0.Een laag nitrietgehalte met een hoog ammoniakgehalte toont aan dat de bio-converter niet werkt. Laag ammoniakgehalte met een hoog nitrietgehalte toont aan dat de omzetting nitriet-nitraat niet werkt.

Bron:
Nitriet wordt geproduceerd door autotrope bacteriën in combinatie met ammoniak en zuurstof in de bio-converter en in mindere mate op de wanden van de vijver.Ook hier kan door een plotse invoer van meer vissen een opstoot van het gehalte voorkomen zoals bij ammoniak. Ook een verstopte filter kan daartoe leiden.

Effecten

Nitriet is een onzichtbare doder .Het vijverwater kan er perfect uitzien maar nitriet is onzichtbaar. Het kan dodelijk zijn. Vooral voor kleine vissen in een concentratie reeds vanaf 0.25 ppm. Nitriet vernietigt het zenuwstelsel, lever, nieren van de vis.Zelfs kleinere hoeveelheden kunnen bij langere aanwezigheid schade veroorzaken. Korte opstoten van nitrieten kunnen maanden later problemen veroorzaken bij de vissen.Een indicatie dat vissen onderhevig geweest zijn aan een nitrietopstoot is dat de vissen lichtjes naar buiten opgekrulde hoeken hebben aan de kieuwdeksels.De kieuwen sluiten niet meer perfect aan bij het lichaam van de vissen.

Controle

In het medium van de bio-converter combineren de bacteriën zuurstof met nitriet en zetten dit om in nitraat dat ongevaarlijk is voor de vissen. Deze bacteriën krijgen minder energie bij het omzettingsproces zodat ze als eerste verdwijnen en als laatste terugkomen bij problemen met de converter. Waterverversing leidt tot vermindering van het nitriet in gelijke mate met het vervangen water.Toevoeging van zout kan het toxisch effect van nitriet sterk verminderen. Dit kan gebruikt worden bij een crisissituatie ,maar dient niet als dagdagelijkse behandeling.
Bij 0.25 ppm nitriet het volgende ondernemen.

1 Beluchting opvoeren tot maximum
2 Voeding van de vissen stoppen.
3 Stop het gebruik van UV lampen, ozongeneratoren, en skimmers.
4 Voor minder dan 1pmm nitriet 10 % van het water verversen.
Voor niveau’s van 1 a 2 ppm 25% van het water vervangen en zout toevoegen 5 kg per 1000 liter. Voor niveau’s van meer dan 2ppm 50 % water vervangen 7 liter zout toevoegen per 1000 liter water.
5 Controleren om de 24 uur.
6 Voor niveau’s van meer dan 4 ppm de vissen verhuizen.
Let op :Als het nieuw toegevoegde water cloramine bevat kan na omzetting de bijkomende ammoniak voor problemen zorgen.

Nitraat

Nitraat NH3-N gemeten in ppm is de derde en laatste meting om de gezondheid van de converter te meten. Autotrofe bacteriën produceren nitraten door combinatie van zuurstof en nitriet. Nitriet-waarden zonder nitraatwaarden tonen aan dat de conversie van nitriet naar nitraat niet werkt. Concentraties van nitraat zouden onder de 100 ppm moeten zijn .Waar ammoniak en nitriet schadelijk zijn voor de vissen is dat niet het geval met nitraten. Indien nitraatgehaltes te hoog worden zal de conversie van nitriet naar nitraat verminderen waardoor de gevarenzone weer dichterbij komt. Nitraat is het eindproduct van de nitrificatie en is zeer belangrijk voor de levenscyclus van de plant.(Dit kan je zien aan de voedingskracht van het water dat gebruikt wordt om de planten te begieten. Om de nitraatconcentratie in de hand te houden is er de waterverversing of een plantenmoeras.

PH

Het is belangrijk dat de ph gemeten kan worden en dat deze goed geinterpreteerd wordt. Volgende beschrijving geldt voor de doorsnee visliefhebber
Verschillende stoffen vertonen gelijkaardige karakteristieken op de manier waarop ze reageren met andere stoffen.Een brede reeks van deze karakteristieken zijn verdeeld in twee categorieën: zuur of base. De meting van de ph is gerelateerd aan de verhouding tussen zuren en basen. Als een element één zuurcomponent heeft voor één basecomponent dan dan wordt het element als basisch omschreven en heeft het een ph-waarde van 7. Groter dan 7 =meer basisch kleiner dan 7 is meer zuur. Iedere eenheid op de ph-schaal is 10 x de vorige. Dus een ph van 8 is 10 x meer basisch dan een ph van 7. Voorbeelden van zuren zijn azijn, salpeterzuur, zoutzuur enz…
Basisch is bijvoorbeeld antizuurtabletten. Wanneer zuren en basen gemengd worden geven zij een waarde ergens middenin .Hoe groter het verschil van ph graad tussen de twee samengevoegde stoffen, hoe heviger de reactie. Doe een lepel soda in een glas met azijn en bekijk de reactie.Wij zijn genoeg op de hoogte van zuren en basen dat je best weet dat je er met de handen uit moet blijven .Het meten van de ph van het vijverwater helpt ons te controleren of het water in de vijver gezond is voor onze vissen.Voor Koivijvers moet de ph tussen 7 en 8.5 ph zijn . Waarschijnlijk is tussen 6 en 9 ook accepteerbaar. De meeste vissen kunnen een ph van 5 aan, maar de bacteriën in de bio-filter gaan wel kapot op dit niveau. Ph boven de 9 kan schade veroorzaken aan de nieren van de koi.

Alkaliniteit.

Vervuilers

Deze groep van vervuilers wil zeggen :Alles wat aan de vijver wordt toegevoegd dat niet in de vijver gewild is.Vervuilers kunnen bestaan uit elementen die al dan niet gevaarlijk zijn voor de vissen en kunnen zichtbaar of niet zichtbaar zijn. Zij kunnen op de oppervlakte drijven,zinken of oplossen in het water. Ze kunnen komen van buiten de vijver of uit de vijver zelf. Sommige vervuilers zijn gemakkelijk op te sporen en te verwijderen De meeste gevaarlijke vervuilers die oplossen in het water zijn moeilijk op te sporen of de hoeveelheid ervan te bepalen. Oppervlaktewater dat in de vijver kan lopen is meestal de hoofdoorzaak van de vervuilers. Dit is de reden waarom alle vijvers moeten ontworpen worden met een opstaande boord of een kanaal rondom dat er voor zorgt dat het water niet in de vijver kan lopen. Buiten het vermijden dat de vervuilers in het water terechtkomen is er maar een oplossing voor de verwijdering en dat zijn waterverversingen.

Toxische planten.

Een vervuilend onderdeel dat dikwijls over het hoofd wordt gezien heeft te maken met de planten in en rond de vijver.De meeste zaden van de planten kunnen zwellen en de spijsvertering afstoppen van de koi.
Zie blad

Eindbesluiten.

Houdt de gegevens van uw vijver goed bij.Een chronologisch logboek van de chemische testresultaten,behandelingen, onderhoud, waterverversingen en zelfs verwijderen of toevoegen van vissen kan de oorzaak helpen achterhalen van een toekomstig probleem.
Houdt chemische controleapparatuur net. De testpotjes regelmatig reinigen om te voorkomen dat er residuen achterblijven die de resultaten kunnen beïnvloeden. Bij aankoop van een testkit de datum van aankoop erop noteren.Iedere vloeibare kit minstens jaarlijks vernieuwen. De poedervormige om de twee jaar.
Wees voorzichtig met alles wat je in de vijver aanbrengt. Zorg ervoor de juist inhoud van uw vijver te kennen! Bereken de toe te passen hoeveelheden zeer rigureus. Weet waarvoor je wil behandelen.Het is beter helemaal geen behandeling te geven dan zomaar materiaal in het water te dumpen zonder dat je precies weet wat eraan de hand is. Er zijn meer vissen gestorven door slechte behandeling van het vijverwater dan om enige andere reden.

Meestal kan een eerste indicatie van een probleem gevonden worden door het gedrag van de vissen. Verandering aan hun normale manier van doen kan erop wijzen dat er iets verkeerd is met het water.Het is tijd om de testkits boven te halen.Leer uw vissen kennen en trek er tijd voor uit.mvg

Etienne
Je weet slechts wat je mist als je het niet meer hebt!

Plaats reactie

Terug naar “artikelen”